• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

اعضای شورای شهر دوره ششم

مشخصات اعضای شورای اسلامی شهر سده لنجان ( دوره ششم )

01

نام و نام خانوادگی : مجتبی ادیبی

سمت : رئیس شورای اسلامی شهر
02

نام و نام خانوادگی : علیار ادیبی

سمت : نایب رئیس شورای اسلامی شهر
avd

نام و نام خانوادگی : مجتبی شریفی

سمت :خزانه دار شورای اسلامی شهر
03

نام و نام خانوادگی : محمد معتمدی

سمت : منشی شورای اسلامی شهر
05

نام و نام خانوادگی : فلامرز فتاحپور

سمت : عضو شورای اسلامی شهر

 

اعضای شورای شهر دوره پنجم