• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

بازدید مدیریت شهری سده لنجان از پروژه های عمرانی
بر دقت، کیفیت و تسریع در اجرای پروژه ها تاکید شد

امیر احمد محقق سرپرست شهرداری بهمراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری سده لنجان بازدید کردند.

 محقق سرپرست شهرداری سده لنجان ضمن رضایت از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرداری گفت: خوشبختانه پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری در سطح شهر رضایت بخش است و تمام سعی و کوشش خود را بکار گرفته ایم تا این پروژه ها هر چه زودتر به بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

سرپرست شهرداری سده لنجان همچنین به لزوم رعایت اصول فنی در اجرای پروژه ها اشاره نمود و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اولویت های مدیریت شهری سده لنجان، اهتمام همگانی مجموعه در رعایت اصول فنی و مقاوم سازی است و این مهم همواره مورد تاکید و مطالبات مجموعه شورای شهر و شهرداری بوده است.

شایان ذکر است؛ بازدید از روند اجرایی پروژه های شهرداری سده لنجان بصورت هفتگی توسط مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر صورت می پذیرد.