• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

حمید شهبازی شهردار سده لنجان گفت: اولویت شهرداری مناسب سازی معابر شهری و پیاده رو ها جهت سهولت تردد شهروندان در سطح شهر است.

وی با اشاره به طرح مناسب سازی پیاده روی شرقی خیابان چمران افزود این پروژه به طول ۷۰۰ متر شامل ۱۰۰۰ متر جدولگذاری ، خاکبرداری ، خاکریزی و اجرای بلوک فرش به مساحت حدود ۱۵۰۰ متر مربع است که جز نقاط پرتردد شهروندان عزیز شهر سده لنجان است.

شهبازی خاطر نشان کرد: در دوره جدید سعی شده در کنار توسعه شبکه معابر سواره، انسان محور بودن پروژه‌های شهری نیز در اولویت قرار گرفته و رویکرد استفاده از دوچرخه و پیاده محوری در دستور کار مدیریت شهری باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: احداث و بهسازی پیاده‌ راه یکی از بهترین روش‌ها برای تحقق شهری انسان محور است که راهکاری موثر بر ارتقاء کیفیت فضای شهری به شمار می‌رود، چرا که تردد راحت در فضایی بدون مانع و ایمن حق همه شهروندان است.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سده لنجان