• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

 

پروژه های انجام شده شهرداری

ردیف

نام پروژه

1

لکه گیری و آسفالت معابر شهر

2

زهکش معابر شهر

3

روکش آسفالت خیابان امام

4

بهسازی سالن اجتماعات شهرداری

5

روشنایی پارک ساحلی

6

تعمیر ساختمان اداری شهرداری

7

طراحی و راه اندازی پرتال شهرداری

8

خرید کلکتور تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان