• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

 

پروژه های آتی شهرداری

ردیف

نام پروژه

1

لکه گیری و آسفالت معابر شهر

2

ادامه اجرای روکش آسفالت معابر شهر

3

توسعه فضای سبز

4

ادامه کانیو گذاری آسفالت معابر شهر

5

آزاد سازی خیابانهای سطح شهر

6

اجرای فنداسیون سالن ورزشی

7

اجرای طرح گردشگری و مجتمع عظیم فرهنگی تفریحی شهر سده لنجان