• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

باسمه تعالي

خلاصه رزومه كاري  شهردار سده لنجان


   مشخصات فردي

حسين ناظم الرعايا

نام پدر : رضا متولد1342 داراي مدرك تحصيلي : ليسانس حسابداري فوق ليسانس مدیریت استراتژيك MBA  داراي 12 سال سابقه كار در شهرداري ها ، بخشداری ها ،  فرمانداری ها ، استانداری ها و سازمان های وابسته

: دوره هاي تخصصي ضمن خدمت 

داراي نزديك به 700 ساعت آموزش های مرتبط با حوزه های مختلف مدیریت شهری و شرکت در حدود 20 سمینار

تخصصي در امور شهرداري ها در سطح كشور


 سوابق علمي 

- همکاری با دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان در حوزه تدريس ( 5 سال )

- همکاری  با دانشگاه علمی کاربردی شهرداري هاي استان در حوزه تدريس ( 2 سال )

- همکاری  با جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه تدريس ( 1 سال )

- مدرس كلاس هاي تخصصي مالي،  بودجه ،  مديريت ، ‌تداركات و... شهرداران ، پرسنل شهرداری ها و اعضای

شورای اسلامي شهر و روستاي استان به مدت 12  سال ( سال های 78 الی 90 ) برگزار شده توسط استانداری و فرمانداری های تابعه

- صاحب چندین مقالات علمی در حوزه تخصصي شهرداري ها


سوابق كاري

1- مدیریت مالی بخشداری

2- مديريت مالي فرمانداري

3- مدير مالي شهرداري ها

4- معاون شهرداري

5- سرپرست شهرداری

6- شهردار

7- رئیس شورای اسلامی شهر ( دوره سوم ) به مدت 5/6 سال

8- مدير نظارت بودجه شهرداري اصفهان

9- معاون مالي شهرداري قدس تهران

10- عضو هیئت مديره شركت هاي بازیافت ، حمل و نقل جمعی

11- نماینده وزارت کشور در کمیسیون های موضوع ماده 100 ، ماده 77 تعداد 20 شهر استان

12-  نماینده قائم مقامي شوراي اسلامي شهر در 3 شهر استان قبل از تشكيل شورا

13-  بازرس و حسابرس سازمان های وابسته به شهرداري هاي استان

14- كارشناس امور مالي شهرداري ها در استانداري  ( 15 سال )

15-  رئيس گروه برنامه ريزي استراتژيك شهرداري ها ، دفتر امور شهري

16-  نماینده استانداري در کمیته تطبيق لوايح و مصوبات شوراها در فرمانداري اصفهان

17-  نماینده وزارت كشور در كميسيون ماده 77 شهرداري اصفهان

18-  نماینده استاندار در شوراي سازمان های اتوبوس رانی لنجان و بهارستان

19-  معاون مالي اداري شهرداري زرین شهر

20- بازرس شهرداري هاي استان