• تلفن تماس:

  031-52432323 و 52432331-031

 • پست الکترونیک:

  info@sh-sedehlenjan.ir

اعضای شورای شهر

 • آقای حمید رضا ادیبی


  سوابق اجرایی و مدیریتی:

  حوزه خدماتی  : عضو شورای اسلامی شهر دوره چهارم و نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 77 شهرداری

  حوزه فرهنگی اجتماعی : و بیش از 20 سال سابقه در آموزش و پرورش- 8 سال سابقه عضویت در انجمن اولیاء و مربیان و اخذ انجمن اولیاء و مربیان برتر شهرستان لنجان - همکاری گسترده با تعاونی ذوب آهن اصفهان و اخذ تعاونی برتر کشور همراه با تعاونی ذوب آهن در سال 1394

  حوزه ورزشی: نماینده هیئت فوتبال و تربیت بدنی در شهر سده لنجان - دارای سابقه فعالیت در امور ورزشی شهر

  آقای حمیدرضا ادیبی رئیس شورا
 • سوابق اجرایی آقای مجتبی ادیبی سده


  سوابق اجرایی و مدیریتی :

  - عضو جامعه مهندسین استان 

  - مهندس ناظر در شرکت فنی مهندسی زرین استحکام 

  - عضو کمسیون ماده صد 

  - نماینده شورای اسلامی شهر در کمسیون ماده 5 استان 

  - عضو کمسیون محیط زیست 

  - رئیس کمیته عمران شورا

  آقای مجتبی ادیبی سده نائب رئیس و خزانه دار
 • سوابق اجرایی آقای حاج نبی اله ادیبی

   

  سوابق اجرایی و مدیریتی:

  - 15 سال سابقه مدیریت در مدارس منطقه زرین شهر

   

   

  - بیش از 15 سال عضویت در انجمن اولیاء و مربیان مدارس

  - منتخب مردم در دوره چهارم شورای اسلامی شهرسده لنجان

  عضو کمیته:
  - توافقات - فرهنگی

  آقای حاج نبی اله ادیبی عضو شورا
 • 1
 • 2