• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

✍️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر سده لنجان نشستی صمیمی با حضور جواد زارعی سرپرست شهرداری و کارگران زحمتکش خدمات شهری در شهرداری برگزار شد.

 

در این نشست ضمن آشنایی از نزدیک با گارگران از نزدیک در جریان دیدگاه ها و نظرات کارگران قرار گرفتند.

در این جلسه که سرپرست شهرداری به اتفاق سرپرست خدمات شهری بهروز معتمدی  وکارگران خدمات شهری حضور داشتند

زارعی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات شبانه روزی این قشر زحمت کش از ایشان درخواست نمود تا بیش از پیش با تلاش وکوشش وافر خود در پاکسازی وزیبا نگه داشتن شهر سده لنجان اقدام نمایند.

سرپرست شهرداری از هریک از پرسنل خواستار بیان مشکلات ودرخواسته هایشان شد که یک به یک به بیان موارد مربوط به خود پرداخته واز سرپرست شهرداری خواستار پیگیری مطالبات خود شدند.

وی اظهار داشت : بهداشت عمومی جامعه مدیون زحمات طاقت فرسای همکاران ما در خدمات شهری است و شهرداری تنها ارگانی است که برای ارائه خدمات خود حداقل روز یکبار به درب منزل شهروندان مراجعه می کند.

وی افزود: خدمات قشر زحمتکش خدمات شهری مایه آبرو و عزت شهرداری و شهردار است . کارگران شهرداری در خط مقدم خدمات رسانی به مردم عزیز  قراردارند و آرزوی من بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تمام سعی خود را در این راه به عمل می آورم .

در پایان نیز سرپرست شهرداری اعلام حمایت همه جانبه خود را از کارگران اعلام نمود.

1400/05/26