• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

به مناسبت یاد روز خواجه اهل راز حافظ شیرازی ، نشست ادبی حافظ شناسی و محفل حافظ خوانی و شعر خوانی در روز یکشنبه 21مهرماه در سالن اجتماعات شهرداری به همت انجمن ادبی ارغوان و گروه شهر پویا با حضور شاعران و حافظ دوستان و تنی چند از مسئولین شهرداری برگزار شد.

استاد محمدمهدی شایان با ارائه مقاله ای با موضوع جستاری بر راز ماندگاری حافظ ، به علل ماندگاری شعر حافظ پرداخت. این مدرس دانشگاه یکی از جلوه های شعر حافظ را انس با قرآن دانست و افتخار ایرانیان دانست که در هر خانه مسلمان ایرانی ، در کنار قرآن ، دیوانی از حضرت حافظ است که همانگونه که با قرآن استخاره می کنند تفالی هم به دیوان حافظ می زنند