• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

در روز دوشنبه جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهردر تاریخ 14/5/98 در ساعت 14:00 در تالار شورای اسلامی شهر برگزار شد

پس از بررسی عملکرد شورا در سال گذشته و ارائه برنامه های سال آینده رای گیری صورت گرفت و اقای حمید رضا ادیبی بعنوان ریاست شورا و آقای مجتبی ادیبی بعنوان نایب رئیس مجددا برای یک سال آینده انتخاب شدند