• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

ا توجه به آغاز ساماندهی و بازسازی و بهسازی پارکهای سطح شهر از نظر کاشت درخت و درختچه و چمن ، معابر و دسترسی ها و محوطه سازی و روشنایی و پایان 4 پارک محله ای ( توحید ، ایثارگران ، مسجد ابوالفضل و پارک ایرانیان ) و با توجه به نیازهای جدید شهروندان و وضعیت زیرساختهای مورد نیاز و شبکه آبرسانی در پارک کوهستان پس از طراحی جدید محوطه با مقاوم سازی جهت مقابله با خشکسالی و بحران آب ، عملیات عمرانی آن شامل جداسازی ، جدول کاری ، ایجاد باغچه گل و نشیمن گاههای متعدد ، آببندی استخر و ذخیره آب و .... در حال انجام می باشد