• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

آگهی مزایده نوبت اول اموال و ضایعات اسقاطی شهرداری

 

مشخصات عمومی

کد: 97/1.8

عنوان: آگهی مزایده نوبت اول اموال و ضایعات اسقاطی شهرداری

نام بخش برگزار کننده: شهردار ی سده لنجان

نوع فراخوان: مزایده

وضعیت: مرحله تحویل اسناد بین المللی

اسناد فرخوان: دانلود فایل 

(( آگهي مزايده نوبت اول ))

شهرداري سده لنجان باستناد مجوز  شماره 530/ش/97 مورخ  18/7/97  شورای اسلامی شهر سده لنجان در نظر دارد  اموال و ضایعات اسقاطی شهرداری را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل و با قیمت پایه کارشناسی پیوست آگهی به متقاضیان به فروش رساند.

1-  متقاضیان بايستي معادل 5% مبلغ اعتبار هر يك از بندهاي اقلام ضايعات پيوست آگهي را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه و یا  فیش نقدی در وجه حساب سیبای  0108042429009    شهرداری نزد بانک ملی سده لنجان واریز و آن را ضمیمه مدارک آگهی در پاکت الف نماید.

2- شركت كنندگان بایستی منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3- شركت كنندگان در مزایده تا روز  دوشنبه  مورخ 21/08/97 فرصت دارند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و رویت ضایعات  به انبار شهرداری واقع در بلوار دانشجو مراجعه نمایند.

4- شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 22/08/97 فرصت دارند پیشنهادات خود را بصورت خوانا و بدون خط خوردگی در دو پاکت شامل (الف :حاوی فیش نقدی و مدارک آگهی و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت ) را به دبیر خانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

5- پیشنهادات رسیده در ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 23/08/97 در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل میشود باز و قرائت خواهد شد.

6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و حداکثر ظرف مدت یک هفته رای خود را اعلام خواهد نمود حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

7- کمیسیون به پیشنهادات بعد از موعد مقرر ، مبهم ، مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثری داده نخواهد شد.

8- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت یک هفته از امضاء قرارداد خود داری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرار داد مربوطه منعقد خواهد شد و در صورتیکه نفرات دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط میگردد .

9- پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

10- برنده مزایده میبایست کل مبلغ ضایعات را بصورت نقدی ظرف مدت یک هفته به شهرداری پرداخت نماید.

11-شهرداری پیشنهادهای شرکت کنندگان برای هر یک از بندها ی مزایده را بصورت جداگانه بررسی نموده و برای هر یک از این بندها بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی جداگانه برنده را اعلام مینماید.

12-شهرداری مبلغ 9% ارزش افزوده را به مبلغ پیشنهادی اضافه نموده و از برنده اخذ مینماید

13-واریز یک درصد بهای خدمات مزایده برعهده برنده مزایده میباشد.

 

حسین ناظم الرعایا                  

شهردار سده لنجان            

 

ليست ارزيابي اموال ضايعاتي شهرداري سده لنجان

رديف

شرح كالا

واحد اندازه گيري

تعداد – مقدار

قيمت واحد (ريال)

قيمت هر رديف (ريال)

1

پايه چراغ پاركي 6 متري – مستعمل و ضايعاتي

عدد

10

000/310/1

000/100/13

2

پايه چراغ خياباني 12 متري - مستعمل و ضايعاتي

عدد

22

000/150/2

00/300/47

3

انواع آهن آلات ضايعاتي سبك و سنگين

كيلوگرم

7000

800/23

000/600/166

4

انواع ضايعات پلي اتيلن ( لوله – سرعت گير و ... )

كيلوگرم

1300

500/37

000/750/48

5

پايه بنر فلزي 5 متري از لوله 2 اينچ - ضايعاتي

عدد

1

000/270/1

000/270/1

6

قاب چراغ لاكپشتي 4000 فاقد لامپ و فاقد شيشه – ضايعاتي

عدد

40

000/950

000/000/38

7

تانكر گازوئيل 10000 ليتري - مستعمل و ضايعاتي

عدد

1

000/000/32

000/000/32

8

كمد بايگاني دراور دو درب - مستعمل و ضايعاتي

عدد

4

000/850/1

000/400/7

9

آجر سفالي 20 × 20 بعضا شكسته و معيوب

كارتن

150

000/28

000/200/4

10

پرينتر ليزر چت HP 1700 , 1200 – ضايعاتي

عدد

3

000/400

000/200/1

11

مانيتور قديمي 14 اينچ – ضايعاتي

عدد

3

000/100

000/300

12

جعبه كيس كامپيوتر فاقد قطعات – ضايعاتي

عدد

4

000/100

000/400

13

قاب چراغ لاكپشتي 1257 بدون لامپ - سالم

عدد

50

000/850

000/500/42

14

پايه نصب چراغ

عدد

50

000/170

000/500/8

15

موتور بالابر قابل نصب بر روي كاميونت – مستعمل

عدد

1

000/000/72

000/000/72

16

موتور سه فاز – سوخته و ضايعاتي

عدد

5

000/100/3

000/500/15

17

قطعات موتور تراكتور روماني  – ضايعاتي

عدد

1

000/000/30

000/000/30

18

چمن زن دو طرفه ماشيني - ضايعاتي

عدد

1

000/700/8

000/700/8

19

چراغ فلاشينگ ال اي دي 3 متري سوخته و ضايعاتي

عدد

70

000/150

000/500/10

20

چراغ فلاشينگ ال اي دي 6 متري سوخته و ضايعاتي

عدد

15

000/300

000/500/4

21

تلويزيون 14 و  21 اينچ قديمي – مستعمل

عدد

2

000/370

000/740

22

بخاري گازي زميني در مارك هاي مختلف – مستعمل

عدد

4

000/890

000/560/3

23

ميله آويز پرچم پايعاتي ( قابل نصب بر روي تير چراغ برق )

كيلوگرم

500

000/27

000/500/13

24

منبع تغذيه 12V/10A – ضايعاتي

عدد

4

000/270/1

000/080/5

25

زونكن فلزي – ضايعاتي

عدد

60

000/30

000/800/1

26

توشه نگهدار  ديواري – 25/50 – ضايعاتي

عدد

28

000/80

000/240/2

27

لاستيك ضايعاتي – سواري و خاور

عدد

60

000/150

000/000/9

28

يونيت 5 × 50 × 200 سانتيمتر – مستعمل

عدد

100

000/50

000/000/5

29

آويز قاب چراغ 400 لاكپشتي – معيوب

عدد

20

000/45

000/900

30

چمن زن دستي باموتور سوخته - – ضايعاتي

عدد

1

000/350/1

000/350/1

31

چمن زن دستي بدون موتور - – ضايعاتي

عدد

1

000/850

000/850

32

 پشم و شيشه 200AL-PE عرض 120mm طول 10000mm ضخامت 50mm

رول

100

000/320

000/000/32

33

جمع كل

000/740/628

 

 

 

قوانین

تاریخ شروع: 1397/08/21

مهلت تحویل پیشنهادات: 1397/08/22

تاریخ انقضاء: 1397/08/23

مهلت دریافت اسناد: 1397/08/21

تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/23

 صورتجلسات

صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است

صورتجلسه برنده: ارسال نشده است

صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده استتعداد پیشنهاد های ارسال شده: 0