• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

عبدالله کیانی

نام : عبداله

نام خانوادگی : کیانی

مدرک تحصیلی : لیسانس

مدت خدمت در شهر سده لنجان: 8 سال

شروع: 1375/10/11 خاتمه : 1383/9/30

وضعیت فعلی : شهردار ورنامخواست

اقدامات برجسته دوران خدمت در شهر سده لنجان

ردیف

اقدام صورت گرفته

1

ادامه احداث و تکمیل پارک ساحلی

2

آزاد سازی و احداث خیابان عدالت

3

احداث ترمینال مسافر بری

4

راه اندازی و تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سده لنجان

5

احداث کمربند جنوبی شهر و آغاز عملیات کمر بندی امام علی

6

احداث خیابان شهید منتظری

7

احداث خیابان آزادی شرقی

8

احداث جاده موسوم به خوزستان

9

عقب نشینی فنسهای صنایع دفاع

10

آغاز عملیات احداث خیابان دهخدا

11

احداث خیابان ابن سینا

12

احداث خیابان امید

13

احداث خیابان ناصر خسرو

14

احداث خیابان شیخ بهایی

15

آغاز عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری

16

احداث میدان نیایش

17

اخذ اسناد 220 هکتار از اراضی شهرداری

18

آزاد سازی و تکمیل بخشی از خیابان استقلال

19

تأسیس مرکز فنی و حرفه ای

20

ادامه احداث و تکمیل پارک ساحلی زاینده رود

21

احداث پارک توحید

22

ادامه احداث و تکمیل پارکهای مسجد اعظم و مسجد ابوالفضل

23

اجرای عملیات ممیزی املاک شهر برای اولین بار