• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

ابراهیم امینی

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : امینی

مدرک تحصیلی : لیسانس

مدت خدمت در شهر سده لنجان: 3 سال و 5 ماه

شروع: 1369/5/20 خاتمه : 1369/10/10

وضعیت فعلی : اداره صنایع استان اصفهان

اقدامات برجسته دوران خدمت در شهر سده لنجان

ردیف

اقدام صورت گرفته

1

ادامه آزاد سازی خیابان امام

2

احداث ساختمان شهرداری

3

احداث زهکش خیابان توحید

4

ادامه احداث خیابان استقلال

5

ادامه تکمیل پل ارتباطی سده به چمگردان

6

آغاز عملیات احداث میدان ورودی شهر