• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

محمد علی پور شریعت

نام : محمدعلی

نام خانوادگی : پورشریعت

مدرک تحصیلی : لیسانس

مدت خدمت در شهر سده لنجان: 2 سال و 4 ماه

شروع: 1383/10/19 خاتمه : 1386/2/31

وضعیت فعلی : شهردار وزوان

اقدامات برجسته دوران خدمت در شهر سده لنجان

ردیف

اقدام صورت گرفته

1

شروع عملیات احداث مجتمع فرهنگی تفریحی کوهستان

2

احداث پارک سردار

3

احداث پارک دو شهید

4

احداث پارک انصار

5

ایجاد و احداث زمین چمن ورزشگاه

6

ترمیم روشنایی خیابان امام

7

احداث پارک جنگلی و خلع ید زمین خواران

8

احداث زهکش قسمتی از خیابان امام

9

اصلاح و توسعه سیستم آبرسانی فضای سبز

10

ادامه احداث خیابان کمر بندی امام علی

11

آغاز تملک و آزاد سازی خیابان سردار

12

ادامه آزاد سازی و تملک خیابان دهخدا