• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

عباسعلی سلیمیان

نام : عباسعلی

نام خانوادگی : سلیمیان

مدرک تحصیلی : دیپلم (فرهنگی )

مدت خدمت در شهر سده لنجان: 5 ماه

شروع: 1366/5/14 خاتمه : 1364/10/25

وضعیت فعلی : شهید

 

اقدامات برجسته دوران خدمت در شهر سده لنجان

ردیف

اقدام صورت گرفته

1

ادامه احداث خیابان امام