• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

علیرضا عموچی

نام : علیرضا

نام خانوادگی : عموچی (پور شریعت)

مدرک تحصیلی : دیپلم

مدت خدمت در شهر سده لنجان: 3 سال

شروع: 1372/10/25 خاتمه : 1375/10/10

وضعیت فعلی : معاون شهرداری شاهین شهر

اقدامات برجسته دوران خدمت در شهر سده لنجان

ردیف

اقدام صورت گرفته

1

تکمیل و راه اندازی پل ارتباطی سده به چمگردان

2

آغاز عملیات احداث پارک ساحلی

3

احداث زهکش خیابان عدالت

4

ادامه احداث و تکمیل میدان ورودی شهر